Target Blu Eye

Target Blu Eye waarschuwt tijdig voor naderende hulpdiensten

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je staat voor het verkeerslicht, je droomt even weg bij de radio en ineens staat die ambulance met loeiende sirenes achter je. Je schrikt en probeert zo snel mogelijk opzij te gaan.  Beter en vooral veel veiliger is het als je eerder een waarschuwing ontvangt. Target Blu Eye geeft je die waarschuwing.

Wat zijn de voordelen van Blu Eye?

Eén van de meest voorkomende oorzaken van (ernstige) verkeersongelukken waarbij hulpdiensten betrokken zijn, is het niet zien/horen van naderende voorrangsvoertuigen met een gevaarlijke manoeuvre als reactie. Target Blu Eye helpt dit soort aanrijdingen te voorkomen door je tijdig te waarschuwen voor de naderende hulpdiensten inclusief de onopvallende surveillance voertuigen. Dankzij Target Blu Eye verhoog je dus de verkeersveiligheid voor alle betrokken verkeersdeelnemers.

Hoe werkt het?

In bijna heel Europa maken de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) gebruik van een digitaal communicatiesysteem. In Nederland is dit systeem bekend onder de naam C2000. Wanneer de C2000 apparatuur in een hulpdienstvoertuig is aangemeld in het netwerk, wordt er om de paar seconden een synchronisatie-signaal verstuurd. Dit signaal wordt door Blu Eye ontvangen en omgezet in een akoestische en visuele waarschuwing op het informatiedisplay in je auto of op de motor. De afstand waarop Target Blu Eye een hulpdienst signaleert varieert van enkele honderden meters tot ongeveer één kilometer. 

De Blu Eye helpt ongelukken voorkomen

Eind 2015 stelde het CDA in de Tweede Kamer voor dat omgaan met ambulances op de weg een onderdeel van het rijexamen zou worden. Aanleiding was een onderzoek  van het Instituut  Fysieke Veiligheid naar 200 ongelukken met voorrangsvoertuigen waarbij 155 gewonden en 6 dodelijke slachtoffers vielen.

Uit het rapport “Als je niet ter plaatse komt…” blijkt dat de meeste ongevallen plaatsvinden op een kruispunt, veelal met verkeerslichten en op wegen binnen de bebouwde kom. Als meest voorkomende oorzaken worden het niet gezien/gehoord hebben van een naderend voorrangsvoertuig en het reageren met een onverwachte of gevaarlijke manoeuvre genoemd. 

Target Blu Eye helpt dit soort aanrijdingen voorkomen dankzij een uniek en wereldwijd gepatenteerd veiligheidssysteem dat je tijdig  waarschuwt voor naderende hulpdiensten.

Legaal in heel Europa

Het gebruik van Target Blu Eye is toegestaan in Europa. Het systeem informeert je immers  uitsluitend over de aanwezigheid van hulpdiensten. Daarom draagt Target Blu Eye bij aan jouw veiligheid én die van anderen in die landen waar het TETRA-netwerk gebruikt wordt.

Zeven voordelen van Target Blu Eye (plus een voordeel dat we niet noemen)

  1. Waarschuwt je voor naderende hulpdiensten, zoals brandweerauto’s, ambulances, opvallende en onopvallende politieauto’s en -motoren.
  2. Verhoogt de verkeersveiligheid voor jezelf, hulpdiensten en andere weggebruikers.
  3. Voorkomt dat je verrast wordt door hulpdiensten en stelt je in staat verantwoord vrij baan te maken zodat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn wanneer elke seconde telt.
  4. Stelt je in staat je als een voorbeeldige verkeersdeelnemer te gedragen in de nabijheid van hulpdiensten (het voordeel hiervan noemen wij uiteraard niet).
  5. Eenvoudig te bedienen.
  6. Onopvallend te monteren in iedere auto en te integreren in de binnenspiegel (optioneel).
  7. Gratis lifetime updates.